אורי ארנון I תכנון ועיצוב פנים I קריניצי 21 רמת-גן I טל 03-6733757 I נייד 052-2452306